Daily GK અંક – ૨૫

અત્યાર સુધીના ભારતના રાષ્ટ્રપતિ

૧. ડૉ. રાજેન્દ્ર પ્રસાદ – ઈ.સ. ૧૯૫૦ -૧૯૬૨

૨. ડૉ.સર્વપલ્લી રાધાકુષ્ણન – ઈ.સ. ૧૯૬૨ – ૧૯૬૭

૩. ડૉ. ઝાકીર હુસૈન – ઈ.સ. ૧૯૬૭ – ૧૯૭૯

૪. વી.વી.ગીરી – ઈ.સ. ૧૯૬૯ – ૧૯૭૪

૫. ફકારુદીન અલી અહેમદ – ઈ.સ. ૧૯૭૪ – ૧૯૭૭

૬. નીલમ સંજીવ રેડ્ડી – ઈ.સ. ૧૯૭૭ – ૧૯૮૨ (બિન હરીફ રાષ્ટ્રપતિ)

૭. જ્ઞાની જેલસિંહ – ઈ.સ. ૧૯૮૨ – ૧૯૮૭ (સૌથી વધુ VETO વાપરનાર)

૮. આર.વેંકટરામન – ઈ.સ. ૧૯૮૭ – ૧૯૯૨

૯. શંકર દયાળ શર્મા – ઈ.સ. ૧૯૯૨ – ૧૯૯૭

૧૦. કે.આર.નારાયણ – ઈ.સ. ૧૯૯૭ – ૨૦૦૨ (પ્રથમ દલિત રાષ્ટ્રપતિ)

૧૧. ડૉ.એ.પી.જે.અબ્દુલ કલામ – ઈ.સ. ૨૦૦૨ -૨૦૦૭

૧૨. પ્રતિભા પાટીલ  – ઈ.સ ૨૦૦૭ – ૨૦૧૨ (પ્રથમ મહિલા રાષ્ટ્રપતિ)

૧૩. પ્રવણ મુખરજી – ઈ.સ. ૨૦૧૨ થી હાલ સુધી

Advertisements