GSSSB કાર્યાલય અધિક્ક્ષક, કચેરી અધિક્ક્ષક, જમાદાર અને નિરિક્ષક ની ભરતી

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ (GSSSB) દ્વારા કાર્યાલય અધિક્ક્ષક, કચેરી અધિક્ક્ષક, જમાદાર અને નિરિક્ષક માટેની જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવેલ છે. વધુ વિગત જેવી કે જગ્યાની સંખ્યા, જગ્યાનું નામ, લાયકાત, વય મર્યાદા, અરજી ફી, અરજી કરવાની રીત વગેરે માટે નીચેની માહિતી ચેક કરો.

જાહેરાત ક્રમાંક:  GSSSB/201718/142, GSSSB/201718/143, GSSSB/201718/144, GSSSB/201718/145

જગ્યાનું નામ:

  • કાર્યાલય અધિક્ક્ષક— 03
  • કચેરી અધિક્ક્ષક— 17
  • જમાદાર— 35
  • નિરિક્ષક— 08

લાયકાત:  લાયકાત અને વધુ વિગત માટે ઓફીસિયલ નોટીફીકેસન જુવો.

પસંદગી પ્રક્રિયા:  લેખિત કસોટી તેમજ શારીરિક ક્ષમતા કસોટી દ્વારા.

અરજી કરવાની રીત: ઓનલાઇન

અગત્યની તારીખ:

  • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ- 18/11/2017
  • વધારેલી તારીખ- 24/11/2017 થી 25/11/2017

ઉપયોગી લીંક:

Advertisements