SSC કમ્બાઈન્ડ હાયર સેકન્ડરી લેવલ (CHSL- 10+2 ) એક્ઝામ

સ્ટાફ સિલેકશન કમીશન (SSC) દ્વારા કમ્બાઈન્ડ હાયર સેકન્ડરી લેવલ (CHSL- 10+2 ) એક્ઝામ  2017 નું જાહેર નામું બહાર પાડવામાં આવેલ છે.

જગ્યાનું નામ:

  • લોવર ડીવીઝન ક્લાર્ક /  જુનીયર સેક્રેટરીયન આસીસ્ટન્ટ– 898
  • પોસ્ટલ / સોર્ટીંગ આસીસ્ટન્ટ — 2359
  • DEO — 02

લાયકાત: વધુ વિગત માટે ઓફીસીયલ વેબસાઈટ જુવો

અરજી કરવાની રીત: ઓનલાઈન

અગત્યની તારીખ:

  • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ- 18/12/2017

ઉપયોગી લીંક:

Advertisements